DM Mixdouble 2019
d.14-15 september i Rødovre
Tidligere DM Mix double I 2000
I 2001
I 2002
I 2003
I 2004
I 2005
I 2006
I 2007
I 2008
I 2009
I 2010
I 2011
I 2012
I 2013
I 2014
I 2015
I 2016
I 2017
I 2018 I 2019 I 2020 I 2021 I

Guld til Kamilla Kjeldsen fra Lucky & Steffen Tange Petersen fra Trekanten
Sølv til Mai Ginge Jensen fra Trekanten & Michael B. Andersen fra LBC
Bronze Rikke Holm Agerbo fra SAS fra SAS & Jesper Agerbo fra SAS
Bronze til Malene Uglsøe Køhler fra Trekanten & Jimmy Dan Mortensen fra LBC
Resultater for Ravnsborg:

nr.07 Natalia Ann De Lisser og Carsten Warming/LBC
nr.10 Sofie Rasmussen og Tim Stampe/Trekanten
nr.28 Camilla Keller og Martin Staschen
nr.39 Penelope Fay Jarlnæs og Kasper A.Johansen
nr.48 Lene Clausen & Johnni Jespersen/BKN